Be Mobile

DNAR

DNAR SIMPANAN EMAS DIGITAL

Kami menawarkan platform digital untuk kemudahan pembelian emas dan disimpan dengan selamat di ‘storage vault’. Semua emas yang disimpan adalah dalam bentuk emas fizikal 24k (999). Boleh ditukar dengan bentuk fizikal 1 gram dan 1 dinar pada bila-bila masa.

Simpanan Boleh Dipercayai

Kecairan Segera

100% Disokong oleh Emas Fizikal

DNAR SIMPANAN EMAS DIGITAL

Gold-Icon

Beli emas digital Tulen 24k 999 dalam talian serendah 0.02 gram

Smartphone-Icon

Beli dan jual emas digital, semuanya dengan satu klik.

SISTEM EMAS DIGITAL

DNAR STORAGE ACCOUNT adalah akaun simpanan emas yang boleh diakses 24/7.

DNAR REWARD ACCOUNT adalah simpanan ganjaran emas yang anda terima daripada setiap pembelian dan transaksi.

DNAR GROWTH ACCOUNT adalah akaun pertumbuhan keuntungan emas sekiranya anda bercadang untuk mengembangkan simpanan emas anda.

DNAR HOLDING ACCOUNT adalah platform berkonsep Bai’ `Inah yang merujuk kepada pembiayaan yang melibatkan akad jual beli yang disusuli dengan pembelian semula.

DNAR TRADERS ACCOUNT adalah pemilik emas yang ingin melaburkan emas fizikal mereka dan ditukarkan kepada emas digital kepada komuniti Dnar.

Shopping Basket